neiye

R&D Lab

Oversikt

Kiral syntese (oppløsning og asymmetrisk syntese, katalysator og enzym)

Selektiv konvertering av enantiomerer (Konverter ubrukelig konfigurasjon til brukbar konfigurasjon)

Ikke-krenkende prosessutvikling

Urenhetsidentifikasjon (TOF, GC-MS, LC-MS, NMR)

Mutagent urenhetsforskning

Elementær urenhetsforskning (ICP-MS)

overview1
overview2
overview3
overview5

Analytisk apparat

Analytical-apparatus1
Analytical-apparatus4
Analytical-apparatus2
Analytical-apparatus5
Analytical-apparatus3
Analytical-apparatus6

Prosessikkerhetslab

Process-Safety-Lab1
Process-Safety-Lab2
Process-Safety-Lab3

Chemical Lab

Chemical-Lab1
Chemical-Lab2
Chemical-Lab3
Chemical-Lab4